Misionárka z Indie
Misionárka z Indie

Nedeľa 8.7.2012 DK Dúbravka o 10.00   India je obrovská krajina. Približne každý šiesty človek na Zemi je Indom. Slovo života tam založilo niekoľko biblických škôl, v ktorých trénuje učeníkov, aby mohli budovať Telo Kristovo v Indii. My máme to...

Read more
Izrael – jedinečná krajina!
Izrael – jedinečná krajina!

Zájazd Slova života 2012 Na tohtoročnom zájazde Slova života do Izraela sa zišlo 470 účastníkov zo 17 krajín sveta. Navštíviť Izrael je vždy jedinečná skúsenosť. Ak si v Izraeli raz bol, budeš mať túžbu sa tam znova vrátiť. Čo je na Izraeli také...

Read more
Tiaž Božej slávy v cirkvi
Tiaž Božej slávy v cirkvi

„a tedy stalo sa, keď trúbili jako jeden muž, a speváci spievali, jako čo by spieval jeden hlas, chváliac a oslavujúc Hospodina, a keď pozdvihli hlas na trúby, na cymbaly a na iné nástroje k sprievodu spevu, a v tom, čo chválili Hospodina, že je...

Read more
Paulikiáni (7. – 9. storočie)
Paulikiáni (7. – 9. storočie)

Skôr než sa definitívne dostaneme do druhého tisícročia, zastavíme sa ešte pri jednom zaujímavom hnutí, ktoré pôsobilo najmä vo východných regiónoch Byzantskej ríše v 7. – 9. storočí. Sú to paulikiáni, veľké hnutie, ktorého hodnotenie nie je...

Read more
Chceli ho vyliečiť z  viery
Chceli ho vyliečiť z viery

Mohammed zo Severnej Afriky bol dlhú dobu poviazaný démonmi. Jeden moslimský priateľ mu poradil, aby vyhľadal pomoc u istého koptského kňaza. Boh tohto kňaza použil, Mohammed bol oslobodený od všetkých démonov a uzdravený. Iný priateľ mu poradil...

Read more
Prebudenie v Madagaskare
Prebudenie v Madagaskare

Volahavana sa narodila ako dcéra madagaskarského liečiteľa. V detstve bola v dôsledku okultných aktivít svojho otca často chorá, a tak začala hľadať skutočného Boha. Keď mala asi desať rokov, Boh sa jej začal zjavovať v snoch. Viackrát tiež...

Read more
img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave