Lebo Bohu nič nebude nemožné

Vianoce sú obdobím, kedy sa nemožné stáva možným. V Lukášovi 1:37 čítame: “Lebo Bohu nič nebude nemožné!” Nejestvuje nič také, čo by Boh nemohol učiniť. Každé jedno Jeho Slovo má úžasnú moc. Narodenie Pána Ježiša Krista nielenže bolo ťažkým, bolo...

Read more
Operácia Vianočné dieťa
Operácia Vianočné dieťa

8 MILIÓNOV DETÍ Dostalo vianočný darček „shoe box“  za minulý rok VIAC AKO 130 KRAJÍN Získalo vianočné darčeky o veľkosti krabice z topánok „shoe box“ od roku 1993 JEDNO POSLANIE Demonštrovať Božiu lásku hmatateľným spôsobom v podobe darčeka...

Read more
Z čoho má Pán Ježiš radosť

Čas beží veľmi rýchlo. Ani sa nenazdáme a opäť sú tu Vianoce. Povedať niečo nové na túto tému nie je jednoduché. Pre komunistov to boli sviatky pokoja a mieru, pre dnešných materialistov je to obrovský stres spojený s naháňaním darčekov, iní budú...

Read more
Sme povolaní činiť dobré

Žijeme vo veľmi uponáhľanej dobe. Okrem domácnosti musíme zvládať neustále sa zvyšujúce nároky v zamestnaní. Ľudia sú preťažení a zameraní na seba. Tento trend sa snaží preniknúť aj do cirkvi Ježiša Krista. Pokiaľ si nedáme pozor, tak mu veľmi...

Read more
Dávid Mok
Dávid Mok

Nedeľa, 24.10, DK Dúbravka, modrá sála, o 10:00 hod. Dávid Mok je pôvodným povolaním biochemik a univerzitný učiteľ. Neskôr podnikal a od roku 1989 pôsobil ako senior pastor International City church v Brisbane v Austrálii. Ich zbor navštevuje v...

Read more
Miška

Počas letných mesiacov, ktoré sú už žiaľ dávno za nami, sa toho pomerne veľa udialo. Najmä august bol plný rôznych akcií, evanjelizácií, misie a výletov. Bol to skvelý čas, kedy sa evanjelium šírilo ulicami, námestiami a sídliskami. Ja osobne som...

Read more
img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave