Konferencia viery 2010

Veľmi sa radujeme z toho, čo Pán konal na Konferencii viery 2010 koncom marca v Bratislave. Boli to výnimočné zhromaždenia, kedy k nám Boh naozaj mocne prehováral. Odhadujeme, že konferenciu celkovo navštívilo okolo 600 ľudí, ale predovšetkým si...

Read more
Jar

Prišla jar! Konečne. Neviem či si toto počasie užívate tak ako ja, ale ja sa ho neviem nabažiť. Možno aj preto, že jar je moje najobľúbenejšie ročné obdobie. Ale tento rok je tá moja radosť ešte umocnená dlhou a tuhou zimou, ktorú sme tu mali a...

Read more
Vyznávanie Božieho slova

V tomto zamyslení chcem hovoriť o modlitbe, konkrétne o vyznávaní Božieho Slova. Na túto tému sa v zboroch hnutia Viery kladie mimoriadny dôraz a aj na biblických hodinách sa jej venuje veľký priestor. Dôvodom je, že ju zdôrazňuje samotná Biblia...

Read more
Zostávaj na Božom vrchu

Vrchy sú miestom, z ktorého sa nám naskytne nový pohľad na krajinu – miestom, odkiaľ vidíme nové priestranstvo a  kde sa cítime byť akosi bližšie k nebesiam a Bohu samotnému. Taktiež v Biblii zohrávali vrchy a kopce veľmi dôležitú úlohu...

Read more
img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave