Centrum pre celé Rusko
Centrum pre celé Rusko

Centrum Slova života v Moskve vidí ako sa viac a viac ruských cirkví k nim obracia s prosbou o pomoc a s potrebou niekam patriť. Potom ako Slovo života získalo nové priestory sa tento trend iba zintenzívnil. Na jeseň roku 2009 sa konala národná...

Read more
Dvere?

Niektorí ľudia majú zvláštny dar úplne dokonale opísať situáciu. Keď takýto ľudia o niečom hovoria, alebo niekoho, prípadne niečo opisujú, tak je často dokonca zaujímavejšie počúvať to v ich podaní než zažiť to naozaj. Ja pár takých ľudí poznám...

Read more
Boh nie je človek, aby klamal

Pred pár dňami sme na konferencii zboru Slovo života prežili úžasný čas. Úžasný kvôli tomu, že nás navštívil Pán so svojou prítomnosťou. A ešte aj preto, lebo nám prišiel kázať človek, ktorého rešpektujem, aj keď ho osobne vôbec nepoznám. Môj...

Read more
Potenciál horčičného semena

Kto by nechcel mať veľkú vieru? Každý veriaci kdesi vo svojom vnútri túži po veľkej, premáhajúcej, hory prenášajúcej viere. Pod ťarchou okolností sa však mnohí takejto predstavy vzdávajú. Už sa viac nedokážu vidieť ako víťazi, zdá sa im, že veľká...

Read more
img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave