Neistote už odzvonilo

Gedeon síce Boha poslúchol a zostal na bojovom poli s hŕstkou nadšencov, predsa však sa pochybností nezbavil. Nevedel si predstaviť, ako môže poraziť dobre vyzbrojenú nepriateľskú armádu a ešte k tomu tak početnú, že samotné Písmo o nej hovorí...

Read more
Ty sa môžeš dotknúť Boha

Je včasné ráno a práve ťa zobudil tvoj budík. Je čas umyť sa a vykonať rannú toaletu, no a ak máš zbožný návyk stráviš nejaký čas v Božom Slove a v modlitbe. Cestou do práce si prečítaš noviny, alebo zapneš rádio a začnú plynúť prvé informácie...

Read more
Viac do kolien

Kazateľ Mats Pollack nám počas návštevy na Slovensku rozprával o prebudení v Ugande. Ak sa tam prechádzate v ich hlavnom meste, tak zo všetkých cirkevných budov sa ozýva spev. Toto ma až tak neprekvapilo. Zaskočila ma informácia, že okolo obeda...

Read more
“Malý” dobrý skutok

Gal 6:9-10 V činení dobrého neochabujme, lebo ak neochabneme, časom svojím budeme žať. A tak teda, dokiaľ máme čas, čiňme dobre všetkým, ale najmä domácim viery. (Ev.pr.) Nielenže máme milovať svojich blízkych, ale podľa tohto verša aj tých, ku...

Read more
Príprava

Už ako malému chlapcovi mi vraveli, že na život sa musím pripraviť. Každý súdny rodič robí svoje najlepšie, aby pripravil svoje deti do života. Keď sa pozrieš okolo seba, celá spoločnosť od tých najmenších v jasličkách po tých najväčších na...

Read more
Narodil sa Superstar

Ľudia sa od pradávna radi pozerajú na hviezdy. Jedni na tie na oblohe, iným sa nestačí pokochať na kráse stvorenia a hľadajú hviezdy na televíznej obrazovke. Tí, ktorých láka viac, majú radi adrenalín a cítia sa obdarovaní od prírody o čosi viac...

Read more
Mäkké srdce

Apoštol Pavol hovorí, že „v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy“ (2Tim 3:1). V čom spočíva nebezpečenstvo posledných čias? Dnes kresťania v našej časti sveta nezažívajú prenasledovanie, aké mala raná cirkev. Komunistický režim vo východnej...

Read more
Sodoma

A tu sa dostávame k jadru veci. Nemusíš byť milionárom, aby si mohol začať pomáhať. Môžeš začať hneď teraz, aj keď sa zatiaľ vozíš v starej favoritke. Nemáme ani poňatia, aké obrovské veci by sme mohli zmeniť, ak by každý dal aspoň niečo. Aj...

Read more
Čo sa stalo s týmto svetom?

Ak necháš rybu bez vody, umiera. Ak necháš kvetinu bez slnka, umiera. Ak necháš seba bez vzduchu, ďaleko nedokráčaš. Celý svet je tak utvorený, že jedno bez druhého nemá úplnosť. Niečo bez niečoho, alebo bez niekoho, nemá úplnosť, ba čo nemá ani...

Read more
Nauč sa kraľovať

„Lebo ak pádom toho jedného kraľovala smrť skrze jedného, je o mnoho istejšie, že tí, ktorí dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kraľovať v živote skrze Ježiša Krista“ (Rim 5:17). Kristus prišiel, aby nám dal víťazstvo! Ľudia sa...

Read more
Rekapitulácia verzus vízia

Prechod do nového roku býva vždy príležitosťou na rekapituláciu a stanovovanie nových cieľov. Rekapitulácia je dobrá do určitej miery. Môžeme sa pozrieť dozadu, aby sme úprimne zhodnotili svoje životy. Nemali by sme sa však porovnávať s úspechmi...

Read more
img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave