Ešte je čas

Zisťujem čoraz viac, nakoľko je Biblia neuveriteľne presná vo svojich vyjadreniach. Stovky rokov pred ukrižovaním Krista Izaiáš prorocky opísal umučenie Mesiáša, jeho potupenie a opovrhnutie od ľudí v takej podobe, ako to zaznamenávajú evanjeliá...

Read more
Z milosti nie je zadarmo

V Bratislave v Rači, kde bývam, každoročne mestská časť organizuje vinobranie. Jedna vec tam vždy vzbudí veľkú pozornosť. Na námestí, kde prechádza najviac ľudí, sa zadarmo rozdáva čerstvo vylisovaná hroznová šťava. Neviem, či to je tak trochu...

Read more
Byť spolu s Ním

Deti sú požehnaním od Boha. Keď prechádzame rôznymi situáciami, sú to často deti, ktoré nám pripomenú dôležité veci, ktoré sami niekedy prehliadneme. Mám dvoch synov. Starší bude mať onedlho 8 rokov a mladší 3 roky. Teraz, keď je čas dovoleniek...

Read more
img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave